Välkommen!
Östra Nötköttsproducenterna är en av 18 lokala föreningar som är delar av Sveriges Nötköttsproducenter (SNP). Vi jobbar för ökad kunskap och lönsamhet inom branschen nötköttsproduktion, oavsett djurantal, ras eller produktionsform.

ÖNP anordnar bl.a. studieresor inrikes och utrikes, gårdsbesök och andra intressanta möten som bidrar till ökade kunskaper och som även kan ge dig inspiration till att utveckla ditt företag.

Måndagen den 16 september 2019