Som medlem är du med både i Din lokala klubb och i riksföreningen SNP. Du får rabatt på tidningen Nötkött som utkommer med sex nummer varje år, fullspäckad med intressanta artiklar om nötköttsproduktion.

Medlemsavgiften är en årlig avgift som består av två delar; Klubbavgift och serviceavgift.

Klubbavgiften varierar mellan 50-200 kronor beroende på vad klubben beslutat. Avgiften är inte momsbelagd och är inte avdragsgill. Klubbavgiften för ÖNP är för närvarande 150 kr.

Serviceavgiften går till SNP och grundar sig på hur stor och vilken typ av produktion ditt företag har. Moms tillkommer och avgiften är avdragsgill.

1-50 slaktdjur/år – 500 kr
51-100 slaktdjur/år – 750 kr
101+ slaktdjur/år – 1000 kr

1-50 dikor/år – 500 kr
51-100 dikor/år – 750 kr
101+ dikor/år – 1000 kr

Inga slaktdjur eller dikor – 500 kr

Text från SNPs hemsida.

Medlemsformulär