Maila alla i styrelsen

Ordförande Gustaf Sturesson 070-797 23 70
Fogdegården
595 93 MJÖLBY gustaf.sturesson@fogdegarden.com
Vice ordförande Philip Berglund 070-240 08 87
Ingvaldstorp Storgård 1
590 22 VÄDERSTAD philipberglund@gmail.com
Sekreterare Malin Hansson 0708-741978
Konungsund Gästgivaregården 011-346063
610 33 VIKBOLANDET malhan78@icloud.com
Kassör Åke Andersson 0709 640347
Ö Tollstad, Lönneboställe 1 0142-28084
590 17 MANTORP andersson-ake@telia.com
Ledamot/IT Karin Holstensson 0760 80 80 12
Härseby 15
590 28 BORENSBERG karin@holstensson.se
Ledamot Nicolaus Cederblad 070 971 28 71
Tuna Gård 1
610 31 VIKBOLANDET nicolauscederblad@gmail.com
Ledamot Maria Sundén Joge 070 39 684 30
Höglyckan
590 34 TJÄLLMO sunden.joge@gmail.com
Ledamot Linnéa Borgenvall 070 660 24 16
Brysselkålsvägen 1D
582 76 LINKÖPING linnea.borgenvall@hotmail.com
Fredagen den 18 oktober 2019