Som medlem är du med både i Din lokala klubb och i riksföreningen SNP.

Medlemsavgiften är en årlig avgift som består av två delar; Klubbavgift och serviceavgift.

Klubbavgiften varierar mellan 50-200 kronor beroende på vad klubben beslutat. Avgiften är inte momsbelagd och är inte avdragsgill. Klubbavgiften för ÖNP är för närvarande 150 kr.

Serviceavgiften går till SNP och grundar sig på hur stor och vilken typ av produktion ditt företag har. Moms tillkommer och avgiften är avdragsgill.

Text från SNPs hemsida.

Jag vill...
...bli medlem i ÖNP
...ställa en fråga angående medlemsskap

Namn obligatoriskt,
samt antingen telefonnr...
...eller e-post!
+ Klubbavgiften på 150 krSkriv i t.ex. namn, e-post, adress eller lämna blankt ifall du hittade hit själv.

Säkerhetsfråga:
- Hur många fötter är det på fyra kvigor? -

Om svaret är en siffra eller ett tal så skriv ett nummer. Ex: "8", inte "åtta".


Fredagen den 18 oktober 2019